ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Οι διαφορές με το «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Σημαντικές είναι οι βασικές αλλαγές στο νέο πρόγμαμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ σε σχέση με τις προηγούμενες δράσεις του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Μεταξύ των άλλων πολλαπλασιάζουν το ύψος της επιδότησης που μπορεί να εισπράξει ο δικαιούχος για να αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο: Έστω ότι ένας ιδιοκτήτης παρουσιάσει το ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που είναι οι 50.000 ευρώ και υποτεθεί ότι ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία με το ανώτατο ποσοστό επιδότησης του 65% συν 20% τα μπόνους (covid 19 και ενεργειακό) τότε θα δικαιούται το ποσό των 42.500 ευρώ. Στο προηγούμενο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανερχόταν στα 17.500 ευρώ (στα 25.000 ευρώ ήταν ο υψηλότερος επιλέξιμος προϋπολογισμός δαπανών και στο 70% το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης αν ο δικαιούχος είχε και δύο παιδιά).

Στο νέο πρόγραμμα, αν ένας ιδιοκτήτης κατοικίας ανήκει στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία, τότε επιδοτείται για το 35% των δαπανών. Κι αν συνυπολογιστούμ και τα δύο μπόνους συνολικού ύψους 20% τότε ανεβαίνει στο 55%. Άρα το ποσό της ενίσχυσης επί των 50.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 27.500 ευρώ.

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

 

Πιο αναλυτικά οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι:

 1. Η απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων. Τα παραδείγματα των αλλαγών τα είδαμε πιο πάνω, παρουσιάζονται δε αναλυτικότερα στον σχετικό πίνακα με τα εισοδηματικά κριτήρια.
 2. Ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση-στόχος του νέου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Η προϋπόθεση αυτή ανεβάζει τις δαπάνες, αλλά τα ποσά της επιδότησης είναι αυξημένα.
 3. Αύξηση του βασικού ποσοστού επιχορήγησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τα τρία premium:
  - Ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β: 10%
  - COVID-19 premium για τα έτη 2020-2021: 10%
  - Ειδική προσαύξηση 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λειτουργικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης
 4. Αίρεται ο περιορισμός μιας αίτησης ανά ωφελούμενο. Ένα φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να αιτηθεί την επιδότηση περισσοτέρων των μίας κατοικίας, με τον επιλέξιμο προϋπολογισμό των δαπανών να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ
 5. Επιλέξιμες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν η κατηγορία Δ
 6. Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ενεργεικών παρεμβάσεων 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη KWh και ανώτατος συνολικά επιλέξιμος προϋπολογισμός (ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου
 7. Νέες επιλέξιμες παρεμάσεις
  - Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
  - Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων ( Smart Home)
  - Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
 8. Ελάχιστος ενεργειακός στόχος αναβάθμισης κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες
 9. Κίνητρα για πολυκατοικίες. Προβλέπεται διακριτός προϋπολογισμός και διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (από 3 Δεκεμβρίου) και δύο τύποι αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα:
  - Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Α: Κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα
  - Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Β: Μόνο Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις
  Επίσης δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος το οποίο προσαυξάνεται με 10% για τα έτη 2020 - 2021 (COVID-19 premium) ενώ προβλέπεται Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης με ειδική προσαύξηση 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Ενεργειακής Εξοικονόμησης (Νέα Στοιχεία!)

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  - Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ - ανακυκλώνω)
  - Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
 2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης/κελύφους
  Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις)
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης- ψύξης
  - Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
  - Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
  - Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
  Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ZNX

Επιπλέον δίνεται ενεργειακό premium 10% στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (αναβάθμιση κτιρίου από Z/H ενεργειακή κατηγορία σε τουλάχιστον Β).

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ROLSTRAT